Algemene-voorwaarden
Algemene voorwaarden: Theaterschool Luna


 

Art. 1 Plaatsing en betaling:

- Cursisten van Theaterschool Luna schrijven zich elk schooljaar opnieuw in.

- Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen, akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en op te sturen naar: 
juliette.maarseveen@theaterschool.nl (o.v.v. Nieuwe inschrijving) of per post naar ons postadres: Theaterschool Luna, Warande 55, 7621GZ, Borne
(ov).

- Met het inschrijven verbindt een cursist zich voor een periode van 1 cursusjaar aan de school. We wijzen u erop dat de cursist wordt ingeschreven
voor het gehele schooljaar en dat bij tussentijds vertrek géén restitutie van het lesgeld mogelijk is.

- Annuleren kan alleen na de eerste proefles, daarna zullen kosten in rekening worden gebracht.

- We zullen inschrijvingen in behandeling nemen op volgorde van binnenkomst. Als een les vol is zullen we de leerling proberen op een andere dag/tijd
naar keuze te plaatsen. De groepen worden zoveel mogelijk naar leeftijd ingedeeld.

- De betaling kan in één keer worden voldaan, in twee of in tien termijnen. Van september tot en met december zullen leerlingen het gehele curusjaar moeten voldoen. mocht een leerling na december instromen kan dit tegen een gereduceerde prijs. Meer informatie hierover kunt u aanvragen door te mailen naar:  juliette.maarseveen@theaterschool.nl o.v.v. Instromen 

- De cursist (ouder/verzorger van) ontvangt een factuur waarna het bedrag dient te worden overgemaakt naar het rekeningnummer van Theaterschool  Luna te Borne.

- Mocht blijken dat er voor een groep te weinig inschrijvingen zijn kan Theaterschool Luna een les laten vervallen en cursisten in overleg op een andere
dag/tijd/locatie onderbrengen.Art 2. Afwezigheid:

- Het volgen van lessen bij Theaterschool Luna is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat je je volledig inzet en iedere les aanwezig bent.
Theater maken doe je met een groep en als er leerlingen niet aanwezig zijn heeft dat consequenties voor je medeleerlingen en kunnen zij niet goed
verder werken aan een voorstelling of productie.

- Mocht je een les niet aanwezig kunnen zijn dan kun je je afmelden door een email te sturen naar juliette.maarseveen@theaterschool.nl
Cursisten die meer dan 4 lessen hebben gemist, worden gebeld. En wordt navraag na gedaan waarom diegene afwezig is geweest.


Art 3. Kleding en lesmateriaal:

Musical lessen:        - Makkelijk zittende kleding
                                  - Zwarte ballet of danssneekers (Geen buitenschoenen)
                                  - Map met insteekhoezen , een pen ( je naam op de map)
                                    (Leerlingen kunnen wat te drinken en  eten meenemen voor de pauze.)

Danslessen               - Danskleding
                                   - Zwarte ballet of danssneekers (Geen buitenschoenen)
                                   - Flesje water 

* Theaterschool Luna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom de cursuslocaties.Art 4. Gedrag:

- De cursisten wachten voor aanvang van de les bij de deur van het lokaal. Ze betreden het lokaal pas op het moment dat de docent daar toestemming
voor geeft.

- Bij ongepast gedrag kan Theaterschool Luna besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.

- Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan sprake zijn worden we graag op de hoogte gebracht via de email. En zullen wij gepaste maatregelen treffen.Art 5. Beeldmateriaal:

- Bij een inschrijving geeft de cursist toestemming aan Theaterschool Luna geen bezwaar te hebben voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal van aangemelde cursist op www.theaterschoolluna.nl, schoolkrant, voorstelling, social media, DVD's ect. 

- Het maken van beeld-, en geluidsmateriaal tijdens voorstellingen is, tenzij anders aangegeven, niet toegestaan. Mocht u opnames willen maken moet  u hiervoor toestemming vragen aan de schoolleiding.

- Mocht er tijdens een voorstelling/optreden onbevoegd opnamens worden gemaakt, zijn wij genoodzaakt u te vragen hiermee te stoppen en al dan  niet de zaal te verlaten.Art. 6 Casting en Audities:

- Regelmatig krijgen we een vraag van derden of er cursisten belangstelling hebben voor audities en castings voor bijvoorbeeld voor een commercial,  evenement, film- en/of theaterproductie. Wij zullen in dat geval contact opnemen met cursisten die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen.
Wij zorgen alleen voor het eerste contact en zijn verder niet verantwoordelijk voor afspraken tussen de cursisten en de derde partij. Art 7. Informatie voor Cursisten (en ouders/verzorgers):
-  Iedere maand zullen alle cursisten een nieuwsbrief via de mail ontvangen, hierin zijn alle nieuwtjes te vinden en de dingen waar wij op dat moment mee bezig zijn. U kunt zich hiervoor inschrijven via de site: www.theaterschoolluna.nl/nieuwsbrief

- Iedereen kan ons volgen op Facebook om zo, gelijk alle nieuwtjes te weten over Theaterschool Luna en eventuele oproepen. 

- Als een cursist voor een productie wordt geplaatst zal hij of zij vaker moeten repeteren, deze informatie volgt t.z.t. als hier sprake van is.Art. 8 Bezoek van ouders/verzorgers en vrienden:

- Het is voor derden niet mogelijk om de lessen te bezoeken. Daarvoor hebben we speciale kijk-lessen, vrienden-lessen en presentaties.